KADROVSKA STRUKTURA

Naš tim je sastavljen od veoma iskusnih i stručnih kadrova. Sa ogromnim iskustvom u poslovima iz domena našeg poslovanja. Pored mladosti, posedujemo i iskustvo, što smatramo da naš tim čini veoma uspešnim.

OSNIVAČ I DIREKTOR: Bosiljka Nikolić, ekonomista VSS,ovlašćeni računovođa i revizor
ŠEF RAČUNOVODSTVA: Nataša Pantić, ekonomista VŠS
REFERENT-RAČUNOVOĐA: Vukosava Mićić, ekonomski tehničar
REFERENT-KNJIGOVOĐA: Biljana Cenić, ekonomista VSS
REFERENT-KNJIGOVOĐA: Biljana Gojić, ekonomista VŠS
STRUČNI SARADNIK: Deretić Radivoje, informatičar, VSS