USLUGE OSNIVANJA I REGISTRACIJE

U okviru naših usluga možete dobiti svu potrebnu pomoć u vezi osnivanja Vašeg novog posla.

Najčešće postavljena pitanja su:
Da li da otvorim preduzetničku radnju ili da osnujem preduzeće ?
Da li da uđem u PDV ili ne ?

Na ova i slična pitanja naš tim računovođa daje iscrpne odgovore a sve u skladu sa Vašim poslovnim planovima i važećim propisima.

Naša firma pruža usluge registracije i osnivanja preduzetničkih radnji i preduzeća uz sve potrebne prijave i prateću dokumentaciju

Otpočnite svoj posao na vreme i neka pravilan početak omogući što lakše poslovanje!