BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Usluge budžetskog knjigovodstva po kontnom planu za budžetske korisnike.