KONTAKTI I LOKACIJA

Osnovni podaci o preduzeću
Naziv firme : “RAČUNOVODSTVO” DOO
Ulica i broj : Oslobođenja 36
Opština : Pančevo
Mesto : Pančevo
Tel: +381 13 351 250
Poreski identifikacioni broj PIB: 103682707
Broj potvrde obveznika PDV: 223903128
Maticni broj: 08831963
Šifra delatnosti: 74120

  

Lokacija
Put do racunovodstva
Izvor: www.planplus.rs, sva prava zadržana

Funkcija Kontakt Telefon
Direktor Bosiljka Nikolić +381 13 351 250; +381 63 320 598
Šef računovodstva Nataša Pantić +381 13 351 034; + 381 64 110 5486
Služba računovodstva
  • +381 13 334 478
  • +381 13 335 348
  • +381 13 334 479
IT služba Radivoje Deretić +381 13 334 056; + 381 64 124 7789