VAŠ POSLOVNI SAVETNIK

Na osnovu dugogodišnjeg rada i iskustva stečenog u privredi, 1999.god. nastala je knjigovodstvena agencija, koja je 2003.god. prerasla u preduzeće za računovodstvo i finansijski konsalting “Računovodstvo” DOO.

Savremeno poslovanje zahteva sistematično i ažurno vođenje poslovne administracije, usklađeno sa izmenama i dopunama u Zakonu, trudimo se da naše usluge ispunjavaju uslove poslovanja koje diktira tržište.

Kontinuirana edukacija kadra i usavršavanje programa za vođenje poslovnih knjiga pre svega radi lakše i brže dostupnosti informacija našim komintentima prestavljaju glavnu strategiju našeg razvojnog plana.

Poverite Vašu poslovnu administraciju onima koji su stručni za to, jer Vaš cilj je i naš cilj - ZA USPEH KOJI TRAJE!